COVID-19 – zasady bezpieczństwa

19 sierpnia 2021

COVID-19 - zasady bezpieczeństwa

Drodzy Widzowie,

ze względu na panującą pandemię koronawirusa, prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wydarzeń organizowanych  w Artystycznej Stodole Chochół: https://teatrchochol.pl/zasady-covid-19/

Dziękujemy!