Wystawa „Mazurscy Minstrele. Źródła. Inspiracje. Teatr”

Od 2004 roku Stowarzyszenie ANIMA organizuje i patronuje działaniom z obszaru kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego – w tym szczególnie problematyce kulturowej Mazur.
W latach 2012–2016 ANIMA wraz z przyjaciółmi zrealizowała m. in. szereg projektów o charakterze edukacyjno – artystycznym z dziedziny teatru. Tak rodził się nasz teatr.. Powstały cztery inscenizacje teatralne: „Szkoła, die Schule”, „Dzika Jabłoń”, „Z samego nieba ide k’ wam”, oraz interaktywna baśń dla dzieci „O zaklętej pasiece i cudownym ulu”.
Wszystkie te projekty miały formę „ścieżki edukacyjnej”, w trakcie której uczestnicy spotkań i warsztatów, u boku dojrzałych artystów, stawali się siłą sprawczą w akcie tworzenia. Zgłębiając sukcesywnie umiejętności z zakresu aktorstwa, scenografii, sztuk plastycznych i muzyki, zostali współtwórcami i aktorami spektakli teatralnych.
Ten proces przybliżyliśmy widzom w 2016 formie wystawy zorganizowanej wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Szczytnie. Dokumentacja fotograficzna autorstwa lokalnych reporterów, wzbogacona rekwizytami teatralnymi i artefaktami, unaoczniła etapy pracy nad każdym z przywołanych tu dzieł teatralnych -drogę od źródła inspiracji do efektu artystycznego – teatru.