RARYTAS

5 września 2020

Spektakl na podst. reżyserii Wacława Sobaszka, oparty na prozie Stanisława Vincenza, w oprawie muzycznej na żywo.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Powiatu Szczycieńskiego.